Úpravny vody, distribuce vody

Stavba

 PDF

Popis

Dokončení (rok)

VDJ Zliv Technologické vystrojenív realizaci
VDJ Klatovy Elektrolytická výroba a dávkování chlornanu sodnéhov realizaci
ÚV Kaplanka Rekonstrukce ÚV, vystrojení ČS Krásnáv realizaci
ÚV Mariánské Lázně Obnova čiřičův realizaci
VDJ Vinice Náhradní čerpání2021
VDJ Ráječek Rekonstrukce technologie2021
ČSSV, ÚV Homolka více informacíObnova čerpadel surové vody2020
VDJ Hrádek u Sušice více informacíPosílení vodovodních zdrojů a nový vodojem2019
VDJ Štěpánov Výměna trubních rozvodů2018
VDJ Žalov Rekonstrukce armaturní komory2018
Velké Karlovice Posílení prameniště2018
ÚV Petrovičky Rekonstrukce ÚV2018
ČS Sihoť více informacíRekonstrukce čerpací stanice - technologická část2017
ÚV Karolínka Rekonstrukce chlorovny2017
ČS Lužná více informacíVýměna technologie čerpací stanice2017
ÚV Choceň více informacíNová úpravna vody - dodávka strojní části, ASŘTP2015
ÚV Plzeň více informacíRekonstrukce ÚV - dodávka strojní části, ASŘTP2015
ÚV Železná Ruda Rekonstrukce ÚV - dodávka strojní části, ASŘTP2015
ČS Bruska, Praha Rekonstrukce ČS vodojemu Bruska - technologická část2014
ÚV Oravská Lesná Projektová dokumentace2014
ÚV Kolinec více informacíVýstavba nové ÚV2012

ÚV Přeštice

 více informací

Celková rekonstrukce ÚV

2012

ÚV Plzeň

 

ÚV III – akumulace- obnova trubního vedení – I.etapa

2011

ÚV Dúbrava

 více informací

SKV Dúbrava - odstranění antimonu, úpravna vody Demänovská dolina – celková rekonstrukce

2008

Čisté město Klatovy

 

Vystrojení a rekonstrukce, vodojemů

2008

Doplnění hospodářské infrastruktury města Plzně

 

Vystrojení čerpacích stanic a vodojemů

2007

ÚV Mladá Vožice

 

Dodávka a montáž vodojemu 2x200m3

2006

ÚV Nečtiny

 

GD technologie úpravny vody

2003

ÚV Milence

 

Rekonstrukce úpravny - elektročást + řídící systém; projekt, realizace, HW, SW

2002

Město Měčín

 

Snížení koncentrace radonu; projekt, realizace

2002

Obec Drslavice

 

Snížení koncentrace radonu; projekt, realizace

2002

VDJ Rozvoj - Klatovy

 

Rekonstrukce vodojemu Rozvoj - starý; projekt, realizace

2002

Nedaničky

 

Posílení vodního zdroje Nedaničky; projekt, realizace

2002