Kotelny a tepelná hospodářství, plynofikace

Skupina K&K od roku 1991 na českém a slovenském trhu realizuje projekty, dodávky a servis kotelen na bioplyn a zemní plyn, stanice pro kogenerační výrobu elektrické energie a tepla, teplofikace, plynofikace a technologická zařízení bioplynových stanic. Využívá při tom vlastní dlouholeté zkušenosti z průmyslových či komunálních teplofikací a z výstavby, modernizací a rekonstrukcí čistíren odpadních vod.

Pro všechny tyto technologie zajišťuje K&K TECHNOLOGY a.s. kompletní dodávku včetně stavby nových a rekonstrukce starých objektů. Nabízí rovněž systém řízení a ovládání celé technologie i jednotlivých zařízení pomocí vlastních řídicích systémů.

K&K TECHNOLOGY a.s. disponuje vlastní výrobou specializovaných teplárenských produktů – např. tepelných výměníků TVVK 6/12/18 a hořáků zbytkového bioplynu ZLB 110/260 apod.