Vodárenství

K&K TECHNOLOGY a.s. je jako komplexní dodavatel technologické části vodohospodářských staveb schopna zajistit výrobu, dodávky a montáž zařízení pro vodárenské systémy komunální i průmyslové, zejména:

  • úpravny pitné vody,
  • úpravny vody pro průmysl,
  • úpravny bazénových vod,
  • čerpací stanice,
  • vodojemy,
  • technologické vybavení vodojemů a armaturních uzlů,
  • řídicí systémy úpraven vod, čerpacích stanic a vodárenských systémů.

Důležitou součástí kvalifikované přípravy a realizace úpraven vody je vlastní technologický návrh úpravy vody. K&K TECHNOLOGY a.s. zajišťuje tyto návrhy jednak vlastními specialisty, jednak v úzké spolupráci s renomovanými partnery a institucemi.

Obdobně je připraven ve spolupráci se svými partnery nabídnout jako součást komplexních dodávek nejmodernější technologie speciální úpravy vody, včetně zdravotního zabezpečení pitné vody.