Certifikace

K&K TECHNOLOGY a.s. je držitelem:

  • certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016, systém managementu kvality společnosti,
  • certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016, systém managementu environmentu společnosti,
  • autorizací ČKAIT a SKSI pro vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství,  technologická zařízení staveb, pozemní stavby a techniku prostředí staveb, vyhrazená zařízení elektro
  • autorizace Technik čištění odpadních vod
  • certifikátu systému řízení výroby v kategorii EXC2 TZÚS Praha,
  • oprávnění k montáži plynových zařízení,
  • oprávnění k montáži bioplynových zařízení,
  • oprávnění k výrobě a montáži elektrických zařízení,
  • oprávnění k výrobě a montáži zařízení do výbušného prostředí
  • osvědčení o členství v Asociaci pro vodu ČR z.s.

K&K TECHNOLOGY a.s. dodržuje Politiku integrovaného systému.

image  image  imageimage