Výzkum a vývoj

Hledání nových řešení  = zdroj budoucích úspěchů:

 • vyplachovací klapky dešťových zdrží
 • dezintegrace a praní shrabků
 • zrovnoměrnění nátoku do biologie - rozdělovací objekty vody a vratného kalu
 • regulace hladiny v biologické lince
 • moderní řešení podélných dosazovacích nádrží s flokulačními zónami, plastovými řetězovými shrabováky a ponořenými systémy odvádění vyčištěné vody
 • odplyňovací zóna za aktivací
 • dezintegrace kalu
 • termofilní stabilizace kalu
 • nové řešení vyhnívacích nádrží - nízké nádrže s míchadly a interním ohřevem
 • řešení pro omezení pěnění vyhnívacích nádrží
 • pneumatické ovládání vyhnívacích nádrží pro bezpečný provoz při výpadku proudu
 • rekuperace tepla z vyhnilého kalu
 • kompaktní výměníky pro ohřev kalu
 • šneková doprava a řízené uskladnění odvodněného kalu v silech
 • hygienizace kalu vápnem
 • odsiřování, sušení a spalování bioplynu
 • specielní provedení textilních plynojemů
 • likvidace kalu spalováním
 • automatizace procesů - bezobslužný provoz ČOV.