Kdo jsme

K&K TECHNOLOGY a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost, která se dlouhodobě orientuje na komplexní služby a dodávky sloužící k tvorbě a ochraně životního prostředí se zaměřením na:

  • čistírny komunálních, průmyslových a zemědělských odpadních vod,
  • úpravny pitné vody a průmyslové úpravny vod,
  • kalová hospodářství a zpracování kalů,
  • bioplynové stanice,
  • kotelny a tepelná hospodářství
  • průmyslové řídící systémy.

Základem úspěšnosti nabídek společnosti je vlastní výzkum a vývoj, moderní technologie projektování a konstruování, kvalitní výrobní technologická zařízení, promyšlená montáž, aktivní účast při oživování zařízení a jejich uvádění do provozu, služby spojené se záručním a pozáručním servisem a trvalým provozním poradenstvím.

Hlavní konkurenční výhodou je individuální přístup ke každému klientovi a společné hledání optimálního řešení.

Nabídka služeb K&K TECHNOLOGY zahrnuje vše od prvních konzultací, přes projektovou dokumentaci, výrobu vybraných zařízení, dodávku, montáž, zprovoznění, až po trvalé provozní poradenství.
Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz