Kotelny a teplofikace objektů

Stavba

 

Popis

Dokončení (rok)

Město Kašperské Horyvíce informacíVypírka spalin2017
Stora Enso, Planá u Marián. Lázní Rozšíření topné soustavy2016
Tech. služby Klatovy
 
Rekonstrukce plynové kotelny
2016
ČOV Klatovy
 Výměna topení
2016
ČOV Zlaté Moravce
 
Výměna kotlů
2016
Kosí Brod, Rusko
 
Projekt kotelny 880 KW
2015
Stadion Plzeň
 
Horkovod
2013
ČOV Domažlice
 Kotelna ČOV
2012
Planá u Marián. Lázní
 Horkovod
2012
ČOV Česká Lípa
 Kotelna ČOV
2011
Klatovská teplárna
 
Dávkování chemikálií
2011

Klatovská teplárna

 

Oprava parního hospodářství

2011

ČOV Louny

 

Kotelna ČOV

2010

ČOV Litvínov

 

Kotelna ČOV

2010

Klatovská nemocnice

 

Parovody - přeložky a nové rozvody

2010

Klatovská teplárna

 

Oprava technologie CHÚV

2010

Klatovská teplárna

 

Výměna potrubí mazutového hospodářství

2010

Klatovská teplárna

 

Výměna potrubí napájecí vody

2010

Klatovská teplárna

 

Kompresorová stanice - rozvody vzduchu

2009

Klatovská teplárna

 

Výměna čerpadel napájecí vody

2009

Klatovská teplárna Dispečerské pracoviště teplárny2009
ČOV Šala Kotelna ČOV2008
ČOV Povářská Bystrica Kotelna ČOV2008
Klatovská teplárna Rekonstrukce potrubí topné vody2008
Klatovská teplárna Oprava kouřovodů2008
Klatovská teplárna Oprava mazutového hospodářství a kouřového ventilátoru2007
ČOV Karlovy Vary Kotelna ČOV2007
ČOV Aš Kotelna ČOV2007
ČOV Jihlava Rekonstrukce kotelny ČOV vč. strojovny2006
Klatovská teplárna Výměna explozních klapek2006
Klatovy Realizace horkovodních rozvodů Koldinova ul.2006
Klatovy Realizace horkovodu v komunikaci v Řekách2006

Klatovy

 

Realizace horkovodu ve Vrbově ulici

2006